/ / Ахлах болон түүнээс дээш албан тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэй алба хаагчдад /хүч чадварын үзүүлэлт/ буюу гар дээр суниалтын арга техник, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн норматив, тэсвэрийн дасгалын дадлага, сургалтыг зохион байгууллаа.

Ахлах болон түүнээс дээш албан тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэй алба хаагчдад /хүч чадварын үзүүлэлт/ буюу гар дээр суниалтын арга техник, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн норматив, тэсвэрийн дасгалын дадлага, сургалтыг зохион байгууллаа.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын даргын 2023 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 28/3932 дугаар албан бичгээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний  ахлах болон түүнээс дээш албан тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэй алба хаагчдад /хүч чадварын үзүүлэлт/ буюу гар дээр суниалтын арга техник, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн норматив, тэсвэрийн дасгалын дадлага, сургалтыг зохион байгууллаа.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна